ePortal: Komplett översikt över elförbrukning per timme i kollektivområden och hyresgästytor

Publisert: 15.10.2015 av Anniken Fosse  

VENI Energi nättjänst «kollektivmätning» är skräddarsydd för köpcentrum och andra fastigheter med flera hyresgäster. Vårt system är anpassat för att du som förvaltare genom en ePortal ska få en bra översikt över elförbrukningen i din fastighet.

Korrekta mätarvärden

Vi använder automatiskt avlästa timmätare som installeras hos alla hyresgäster och i kollektivytor, och som löpande registrerar och kontrollerar värden. Utöver att mäta och granska enskilda hyresgästers och kollektivytors förbrukning så kontrollerar vi även att den uppmätta förbrukningen på nätägarens huvudmätare överensstämmer med alla undermätare.

Tillgång till information

Alla mätarvärden som samlas in finns tillgängliga för förvaltare via ePortalen. Genom den får du snabbt och enkelt en översikt över alla elmätare och all elförbrukning i fastigheten. Du kan vid behov logga in på ePortalen via VENI Energi hemsida.

VENI Energi ePortalen

Översikt över mätare och hyresgäster

I ePortalen kan du se samtliga elmätare i fastigheterna som du förvaltar, samt mätarnummer, mätarnamn och vem som är registrerad som konsument.

Varje hyresgäst får översikt över sina egna förbrukning

Alla kunder kan logga in i ePortalen för att ta del av sin egna förbrukning och jämföra den med tidigare perioder.

Gruppering av konsumenter

Med ett klick kan förbrukningen grupperas enligt «förvaltare», «hyresgäst» och «lediga lokaler», så att det snabbt och enkelt går att följa utvecklingen.

Effekttoppar

I ePortalen är det enkelt att avläsa effekttoppar under olika perioder. Du kan klicka på pelarna som visar mätarvärdena för ytterligare information om förbrukning ända ner till timnivå. Periodiska effekttoppar är markerade med en röd prick så att du enkelt kan se under vilka tidpunkter de inträffat.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Till dig som förvaltar köpcentrum eller fastigheter med flera hyresgäster

Publisert: 28.07.2015 av Sondre Benjamin Aasen  
  • Visste du att du kan överlåta all energiadministration till VENI Energi, utan att det kostar dig en krona?
  • Visste du att VENI Energi uppgraderar mätarstruktur, installerar mätare med automatisk avläsning, och bidrar till ett ökat värde av fastigheten utan kostnad för dig?
  • Visste du att VENI Energi mätarsystem ger dig en exakt bild av hur din fastighet använder el, så att det blir enklare att minska förbrukningen?
  • Visste du att VENI Energi har en egen kundservice som tar hand om dina hyresgäster och deras frågor gällande el, så att du kan fokusera på din egna kärnverksamhet?

Mer för pengarna

VENI Energi kollektivmätning ger dig mer för pengarna. Vår nättjänst är skräddarsydd för att förenkla eldrift av fastigheter med flera hyresgäster, och inkluderar ett flertal tjänster som du inte får genom ditt lokala elverk. Utan extrakostnad.

Kontroll och kvalitet

Vid etablering av kollektivmätning övertar VENI Energi fastighetsdriften från elverket, och utför korrekt automatisk mätning och redovisning av hyresgästerna. Vi tar dessutom över fördelning och fakturering av kollektiv el enligt dina önskemål.

VENI Energi har goda rutiner och avancerade system, och alla våra tjänster erbjuds i enlighet med rådande lagar och föreskrifter.

Översikt över elförbrukning och rapportering

Kollektivmätning gör det enkelt att få en översikt över mätarnas elförbrukning i fastigheten. Elförbrukningen kan grupperas i kategorier som ”förvaltare”, ”lediga lokaler” och ”hyresgäster”. Alla mätvärden är tillgängliga i en ePortal där du får tillgång till de rapporter du behöver, snabbt och enkelt.

Hur vi kan hjälpa dig

VENI Energi Energy ansvarar idag för en enklare och mer effektiv vardag för ca 50 egendomsförvaltare. Vi hjälper gärna dig också.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VENI Energi erbjuder energiadministration till egendomsförvaltare

Publisert: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Genom att överlåta energiadministration till en professionell aktör kan egendomsförvaltare spara tid och pengar. VENI Energi har under många år hjälpt förvaltare med administration och hantering av energiförbrukning. Vi sköter hela processen från etablering av mätarstruktur och insamling av värden till redovisning och fakturering av energiförbrukning. Vi kan också fördela och fakturera kostnader rörande fjärrvärme, fjärrkylning etc.

Förvaltare kan välja att överlåta hela eller delar av processen.

Alla sorters fastigheter

VENI Energi levererar lösningar för alla sorters fastigheter och lägger vikt vid att kunna erbjuda lösningar som passar alla behov. Köpcentrum och kontorsfastigheter med flera hyresgäster är vår största kundgrupp. VENI Energi har kunder över hela landet och det finns i dag många stora förvaltare som använder sig av VENI Energiadministration.

Varför VENI Energi?

Du kan tryggt överlåta uppgifter gällande energihantering till VENI Energi. Vi ser till att energiförbrukningen blir korrekt mätt, redovisad och fördelad på hyresgäster i fastigheten. Det är vår kärnkompetens och vi har systemen som krävs för att sköta detta professionellt och effektivt. VENI Energi kundservice hjälper hyresgäster med frågor rörande förbrukning, fakturering etc. så att du som förvaltare kan fokusera på din egna kärnverksamhet.

Energieffektiv egendomsdrift och rapportering av förbrukning

Alla timvärden från VENI Energi mätare kan automatiskt överföras till ditt Energiuppföljningssystem. Ett energiuppföljningssystem är det viktigaste verktyget för att kunna nyttja energikällan på mest effektiva sätt.

Du får även tillgång till VENI Energi ePortal där du kan följa elförbrukningen i kWh per mätare, eller grupperat enligt förvaltare, lediga ytor och hyresgäster. Värdena som visas i ePortalen fungerar som fakturaunderlag. I ePortalen kan du enkelt identifiera effekttoppar för perioden. Här kan du dessutom ta ut tabeller och grafer för rapportering.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss via salg@venienergi.no eller telefon +47 32 24 26 80 eller direkt via mobil: +47 41 28 02 89

VENI Energi kommer hitta en lösning som passar dina behov.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail