Varför går SMF-företagen ihop för Samköp av el?

Publisert: 26.05.2015 av Reidar Nervik  

VENI Energi gör inköp av el enklare med minskad risk och lägre totalkostnad för sina kunder över tid. När vi hjälper små och mellanstora (SMF) företag med Samköp av el vill vi efter bästa förmåga och kompetens arbeta för att minska kostnadsrisken för dessa. Det är praxis i branschen att låta kunden ta hela marknadsrisken, eller att låta kunden ta alla kostnader bundna till att göra sig av med denna risk. Här ser vi närmare på vår filosofi bakom tjänsten, och vad VENI Energi anser krävs för att öka mervärdet för dig som kund.

I dialog med kunderna blir vi hos VENI Energi ofta tillfrågade om bakgrunden till de val vi gör för portföljen som förvaltas i vårt Samköp av el. Här ger vi en inblick i hur vi närmar oss marknaden och vad vi måste ta hänsyn till för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder.

Varför erbjuder VENI Energi tjänsten Samköp av el?

Målet med Samköp av el är att ”förhandla fram lägsta möjliga pris med en acceptabel risk”. VENI Energi menar att praxis bland leverantörerna i branschen är att låta slutkunden ta all marknadsrisk, eller att stå för alla kostnader för att bli av med denna risk.

Handel på den nordiska elmarknaden innebär många risker. Alla som har köpt el i några år vet att stora prisvariationer har lett till hög prisrisk. Som konsument blir man utsatt för risker när man brukar el: t ex kostnadsskillnaden mellan priset i det geografiska området som man befinner sig i, och systempriset som är referenspris för norden. Om man väljer prisförsäkringsavtal eller fastpris är valutaexponering mot Euron, och förhållandet mellan förmodad och faktisk förbrukning, riskelement som också bör regleras.

På SMF-marknaden ser VENI Energi att många förhåller sig till antingen spotpris eller fastpris som enda gällande referenspriser. Ur ett riskperspektiv innebär detta att man antingen riskerar stora kostnadsskillnader, eller i slutändan betalar dyrt för att försäkra sig helt och hållet. Om man låser priserna hamnar man också inför dilemmat om huruvida man tar beslutet vid rätt tidpunkt eller inte.

För att löpande kunna värdera marknadsmöjligheterna, och på bästa sätt hantera alla dessa element, anser vi att lösningen är att hitta en bra förvaltningsmodell. VENI Energi vill erbjuda sina kunder förstklassig elförvaltning, oavsett storlek. Fokus ligger på att minska risken och öka tryggheten med en elleverantör som levererar hela vägen.

Med vår kompetens kan vi göra elinköp enklare, minska risken och över tid uppnå lägre totalkostnad för våra kunder.

Hur hanterar vi elinköpet?

Under 2015 köper VENI Energi upp 1 700 GWh till sina kunder. Kunderna placeras i portföljer med tillräckligt stor volym för att kunna utnyttja alla möjligheterna som finns på grossistmarknaden för el.

I samarbete med elförvaltarna utarbetar vi strategier och handelsmodeller där vi bestämmer hur de olika riskelementen bör hanteras. I vilken grad dessa strategier blir framgångsrika hänger samman med de bedömningar som görs när modellen etableras. Först och främst är det viktigt att ta ställning till resultatet man vill uppnå. Utöver det så kommer marknadens utveckling i förhållande till dessa bedömningar ha stor betydelse.

Historiskt sett så har VENI Energi uppnått stora besparingar åt sina kunder och levererat enligt förväntan, i förhållande till den bedömning som gjorts vid etablering av modellen. Under de två sista åren har marknaden sjunkit, vilket har lett till ett lägre pris. Detta har varit utmanande för långsiktiga försäkringsstrategier. Om man definierar målsättningen utifrån detta perspektiv bör man ha klart för sig vad man mäter resultaten mot över tid.

VENI Energi arbetar löpande med att upptäcka nya lösningar och modeller

Över 14 000 kunder har anförtrott VENI Energi att förvalta deras elinköp på ett långsiktigt plan. VENI Energi har därför mycket att ta hänsyn till.

  • Vilka bedömningar gör kunden vid införsäljningen?
  • Hur har marknaden utvecklats i förhållande till de bedömningar som gjordes vid etablering av modellen?
  • Hur har förvaltarna presterat?

Detta är bara några av bedömningarna vi behöver göra. Dessutom håller vi oss kontinuerligt uppdaterade om regleringsförändringar, utvecklingen i tjänsteutbudet och elmarknadsanalytikernas slutsatser. Med detta som grund försöker vi ligga i marknadens framkant med våra anpassade val.

På dagens marknad är förvaltningshorisonten lång, och försäkringsstrategin kort. I praxis betyder det att vi har fått med oss hela omvärderingen av marknaden. Men samtidigt är det full beredskap för verkställande av prisförsäkringar ifall att priskurvan skulle lyfta. Vi anser att nyckeln är att vara i en position där man kan agera när man vill, och inte vänta tills man blir tvungen att ta en position.

Vilka är fördelarna?

Genom att köpa elen genom VENI Energi Samköp av el överlåter våra kunder arbetet med förhandling av elavtal, uppföljning av handelsstrategier och val av elleverantörer till oss.

Man får tillgång till marknadens bästa elförvaltningsmiljöer, och kunderna kan känna sig trygga med att inte behöva få stora överraskningar på framtida elräkningar. Kostnadskontroll är centralt för många av våra kunder, och över tid uppnås konkurrensdugliga priser på elleveranserna.

Det är VENI Energi uppgift att hantera alla praktiska ärenden gällande leveransen så långt som det går.

När avtalet har ingåtts och alla formaliteter är avklarade kan VENI Energi fastställa ett pristak som ger kunderna garantier på resultatet vi lovar att uppnå.

Risk management är fokus, och besparingar och en enklare vardag kommer som en bonus.

VENI Energi kommer vid ett senare tillfälle färdigställa ett blogginlägg. Där kommer vi närmare gå igenom alla moment inför Samköp av el och vad som är viktigt för att små och mellanstora företag ska få maximalt utbyte och avkastning när de använder denna sortens tjänst.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VENI Energi erbjuder energiadministration till egendomsförvaltare

Publisert: 05.05.2015 av Anniken Fosse  

Genom att överlåta energiadministration till en professionell aktör kan egendomsförvaltare spara tid och pengar. VENI Energi har under många år hjälpt förvaltare med administration och hantering av energiförbrukning. Vi sköter hela processen från etablering av mätarstruktur och insamling av värden till redovisning och fakturering av energiförbrukning. Vi kan också fördela och fakturera kostnader rörande fjärrvärme, fjärrkylning etc.

Förvaltare kan välja att överlåta hela eller delar av processen.

Alla sorters fastigheter

VENI Energi levererar lösningar för alla sorters fastigheter och lägger vikt vid att kunna erbjuda lösningar som passar alla behov. Köpcentrum och kontorsfastigheter med flera hyresgäster är vår största kundgrupp. VENI Energi har kunder över hela landet och det finns i dag många stora förvaltare som använder sig av VENI Energiadministration.

Varför VENI Energi?

Du kan tryggt överlåta uppgifter gällande energihantering till VENI Energi. Vi ser till att energiförbrukningen blir korrekt mätt, redovisad och fördelad på hyresgäster i fastigheten. Det är vår kärnkompetens och vi har systemen som krävs för att sköta detta professionellt och effektivt. VENI Energi kundservice hjälper hyresgäster med frågor rörande förbrukning, fakturering etc. så att du som förvaltare kan fokusera på din egna kärnverksamhet.

Energieffektiv egendomsdrift och rapportering av förbrukning

Alla timvärden från VENI Energi mätare kan automatiskt överföras till ditt Energiuppföljningssystem. Ett energiuppföljningssystem är det viktigaste verktyget för att kunna nyttja energikällan på mest effektiva sätt.

Du får även tillgång till VENI Energi ePortal där du kan följa elförbrukningen i kWh per mätare, eller grupperat enligt förvaltare, lediga ytor och hyresgäster. Värdena som visas i ePortalen fungerar som fakturaunderlag. I ePortalen kan du enkelt identifiera effekttoppar för perioden. Här kan du dessutom ta ut tabeller och grafer för rapportering.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss via salg@venienergi.no eller telefon +47 32 24 26 80 eller direkt via mobil: +47 41 28 02 89

VENI Energi kommer hitta en lösning som passar dina behov.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail